సోషల్ మీడియా హబ్‌పై వెనక్కి తగ్గిన కేంద్రం

సోషల్ మీడియా హబ్‌పై వెనక్కి తగ్గిన కేంద్రం

న్యూఢిల్లీ: సోషల్ మీడియా హబ్ ఏర్పాటుపై కేంద్రం వెనక్కి తగ్గింది. మీడియా హబ్ ఏర్పాటు నోటిఫికేషన్‌ను ఉపసంహరిస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభు