రన్‌వేపై పరిగెత్తి విమానం ఎక్కబోయాడు!

రన్‌వేపై పరిగెత్తి విమానం ఎక్కబోయాడు!

అది షార్జా. ఇండియాకు చెందిన 26 ఏండ్ల ఇంజినీర్ ఆర్‌కే అక్కడ ఓ కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. అయితే.. ఓ రోజు ఉన్నట్టుండి.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌