డోర్ హ్యాండల్‌కు చుట్టుకున్న నల్ల త్రాచు.. వీడియో

డోర్ హ్యాండల్‌కు చుట్టుకున్న నల్ల త్రాచు.. వీడియో

పాము అంటేనే కొంతమందికి హడల్. దాన్ని చూసి ఆమడదూరం పరిగెడతారు. మరికొంతమందైతే పాము పేరు వింటేనే చాలు ఆ ప్రాంతానికి కూడా వెళ్లరు. పాము

కారెక్కిన పాము.. వీడియో!

కారెక్కిన పాము.. వీడియో!

జార్జియా: దూరం నుంచి పామును చూస్తేనే ద‌డుసుకుంటాం మ‌నం. కాని.. ఓ పాము ఏకంగా కారెక్క‌బోయింది. కారు ముందు బాగం నుంచి పాక్కుంటూ వ‌చ్చ