కేబుల్ టీవీ డిజిటలైజేషన్‌కు గడువు పొడిగింపు

కేబుల్ టీవీ డిజిటలైజేషన్‌కు గడువు పొడిగింపు

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో కేబుల్ టీవీ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియకు మరో రెండు నెలల గడువును హైకోర్టు పొడిగించింది. సెట్‌టాప్ బాక్సుల కొరత వల