ఆదిమానవుల ఆనవాళ్లపై కొన్నెగుట్ట పరిసరాల్లో పరిశోధన

ఆదిమానవుల ఆనవాళ్లపై కొన్నెగుట్ట పరిసరాల్లో పరిశోధన

జనగామ: ఆదిమానవులు సంచరించిన బచ్చన్నపేట మండలం కొన్నె గుట్టలో నాటి ఆనవాళ్లను సేకరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పురవాస్తు శాఖ ఆద్వర్యంల