అంబులెన్స్‌కు దారి ఇచ్చిన లక్షలాది మంది భక్తులు.. వీడియో

అంబులెన్స్‌కు దారి ఇచ్చిన లక్షలాది మంది భక్తులు.. వీడియో

పూరీ జగన్నాథ్ రథయాత్ర జులై 4 న జరిగింది తెలుసు కదా. ఒడిశాలోని పూరీలో జగన్నాథ్ రథయాత్ర కన్నుల పండుగలా జరిగింది. లక్షల మంది భక్తులు