'నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా'.. వినూత్నంగా ట్రై చేశాడు.. పడిపోయింది..!

'నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా'.. వినూత్నంగా ట్రై చేశాడు.. పడిపోయింది..!

ఈరోజుల్లో అమ్మాయిలను పడేయాలంటే చాలా కష్టం. వాళ్ల కోసం కొండ మీది నుంచి కోతిని తీసుకొచ్చినా.. ఊహుం.. నచ్చరు. అస్సలు వాళ్లను ఎలా పడేయ