ప్రైవేటు స్కూల్ ఫీజులపై త్వరలో జీవో

ప్రైవేటు స్కూల్ ఫీజులపై త్వరలో జీవో

హైదరాబాద్, నమస్తే తెలంగాణ: రాష్ట్రంలోని ప్రైవేటు స్కూళ్లలో అధిక ట్యూషన్ ఫీజులను నియంత్రించే అంశంపై పాఠశాల విద్యా శాఖ చర్యలు వేగవంత