పోలింగ్ అధికారులకు ముగిసిన శిక్షణ

పోలింగ్ అధికారులకు ముగిసిన శిక్షణ

హైదరాబాద్: పోలింగ్ నిర్వహణపై ఎన్నికల సిబ్బందికి ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణా శిబిరాలు ఆదివారం ముగిశాయి. జీహెచ్‌ఎంసీ, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలో