బాలికపై స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్‌తో సహా 18 మంది అత్యాచారం

బాలికపై స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్‌తో సహా 18 మంది అత్యాచారం

బీహార్: బీహార్ రాష్ట్రంలోని సరన్ జిల్లాలో దారణ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న బాలికపై ఆమె చదువుతున్న ప్రైవేట్ పాఠ