బొప్పాయి ఆకుల ర‌సం తాగితే.. ఎన్ని లాభాలో తెలుసా..?

బొప్పాయి ఆకుల ర‌సం తాగితే.. ఎన్ని లాభాలో తెలుసా..?

బొప్పాయి పండే కాదు, ఆకులు కూడా మ‌న‌కు ఎంత‌గానో మేలు చేస్తాయి. బొప్పాయి ఆకుల నుంచి తీసిన ర‌సం తాగుతుంటే ర‌క్తంలో ప్లేట్‌లెట్లు పెరు