వాజ్‌పేయి పుట్టిన తేదీ.. ఓ ఆసక్తికర విషయం

వాజ్‌పేయి పుట్టిన తేదీ.. ఓ ఆసక్తికర విషయం

హైదరాబాద్: అటల్ బిహారి వాజ్‌పేయి పుట్టిన తేదీ డిసెంబర్ 25, 1924. ఇది ఇంట్లో వాళ్ల ప్రకారం. బ్రహ్మజుర్తుర్‌లోని షిండే ఇంట్లో ఆయన