అప్పో నుంచి 'ఎ33' నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్...

అప్పో నుంచి 'ఎ33' నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్...

అప్పో సంస్థ 'ఎ33' పేరిట నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చైనా మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది. మరి కొద్ది రోజుల్లో ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఈ నూతన మోడల