గనుల సీనరేజి ఓటీఎస్ గడువు పెంపు

గనుల సీనరేజి ఓటీఎస్ గడువు పెంపు

హైదరాబాద్ : సీనరేజి ఫీజు మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి ప్రభుత్వం మరో ఆరునెలల గడువు ఇచ్చింది. ఈ మేరకు పరిశ్రమలు, గనుల శాఖ ముఖ్య కార్యదర