బాసర టెంపుల్‌లో ఆక్టోపస్ కమాండోల రిహార్సల్

బాసర టెంపుల్‌లో ఆక్టోపస్ కమాండోల రిహార్సల్

నిర్మల్: బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవీ అమ్మవారి దేవస్థానంలో ఇవాళ ఆక్టోపస్ కమాండోలు రిహార్సల్ నిర్వహించారు. తీవ్రవాదుల దాడి, ప్ర