మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముగిసిన నామినేషన్లు

మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముగిసిన నామినేషన్లు

హైదరాబాద్: మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ ఇవాళ్టితో ముగిసింది. మూడో విడతలో 4135 గ్రామాల్లో ఎన్నికలకు నోటి