దళితుల అభివృద్ధికి అనేక కార్యక్రమాలు: జగదీశ్‌రెడ్డి

దళితుల అభివృద్ధికి అనేక కార్యక్రమాలు: జగదీశ్‌రెడ్డి

హైదరాబాద్: దళితుల అభివృద్ధికి అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నట్లు మంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి తెలిపారు. జాతీయ చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల

నేటి నుంచి స్కిల్ 2015 సదస్సు

నేటి నుంచి స్కిల్ 2015 సదస్సు

హైదరాబాద్ : మరో అంతర్జాతీయ సదస్సుకు హైదరాబాద్ వేదికైంది. హైదరాబాద్‌లోని ఎన్‌ఐ-ఎంఎస్‌ఎంఈలో స్కిల్ 2015 పేరుతో ఇంటర్నేషనల్ సదస్సును