కొత్త మున్సిపల్ చట్టంపై టీఆర్‌ఎస్ సెల్ బహరెన్ హర్షం

కొత్త మున్సిపల్ చట్టంపై టీఆర్‌ఎస్ సెల్ బహరెన్ హర్షం

కొత్త మున్సిపల్ చట్టంపై ఎన్నారై టీఆర్‌ఎస్ సెల్ బహరెన్ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్నారై టీఆర్‌ఎస్ సెల్ బహరేన్ అధ్య