ఐదు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్‌లు వీరే

ఐదు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్‌లు వీరే

ఐదు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్‌లు వీరే ఢిల్లీ: ఐదు రాష్ర్టాలకు, అండమన్ నికోబార్ దీవులకు లెఫ్ట్‌నెంట్ గవర్నర్‌ను నియమిస్తూ రాష్ట్

మూడు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్లు

మూడు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్లు

-మణిపూర్‌కు నజ్మాహెప్తుల్లా, పంజాబ్‌కు వీపీ సింగ్ బద్నోర్, -అసోంకు బన్వరిలాల్ నియామకం -అండమాన్ ఎల్జీగా జగదీశ్ ముఖికి బాధ్యతలు