నొప్పులను తగ్గించే సహజసిద్ధమైన పెయిన్ కిల్లర్స్..!

నొప్పులను తగ్గించే సహజసిద్ధమైన పెయిన్ కిల్లర్స్..!

శరీరంలో ఏ భాగంలోనైనా ఏ కారణం వల్లనైనా కొద్దిగా నొప్పి కలిగిందంటే చాలు.. చాలా మంది వెంటనే ఇంగ్లిష్ మెడిసిన్ వేసుకుంటారు. పెయిన్ కి