ప్రతి ఊరు నుంచి ఒక ట్రాక్టర్ సభకు తరలి రావాలి: కడియం

ప్రతి ఊరు నుంచి ఒక ట్రాక్టర్ సభకు తరలి రావాలి: కడియం

నర్సంపేట: ప్రతి ఊరు నుంచి ఒక ట్రాక్టర్ సెప్టెంబర్ 2న జరిగే ప్రగతి నివేదన సభకు తరలిరావాలని మంత్రి కడియం శ్రీహరి అన్నారు. అందరూ సెప్