తల్లీ.. నువ్వు అబల కాదు సబల.. వీడియో

తల్లీ.. నువ్వు అబల కాదు సబల.. వీడియో

అది ఫ్లొరిడాలోని సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో ఉన్న మెక్‌డొనాల్డ్స్ ఔట్‌లెట్. ఓ వ్యక్తి రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాడు. ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. స్ట్రా