అత్యాచారం జరిగినట్లు ఆధారాలు లేవు: సందీప్‌శాండిల్య

అత్యాచారం జరిగినట్లు ఆధారాలు లేవు: సందీప్‌శాండిల్య

హైదరాబాద్: మదీనాగూడలో అదృశ్యమైన చాందినీ జైన్ హత్యకేసు వివరాలను సైబరాబాద్ సీపీ సందీప్ శాండిల్య వెల్లడించారు. విద్యార్థిని చాందిని