మక్కాలో ఇక స్లీపింగ్ పాడ్స్

మక్కాలో ఇక స్లీపింగ్ పాడ్స్

జపాన్‌లో స్థలాభావం వల్ల క్యాప్సూల్ హోటల్స్ వచ్చాయి. కేవలం ఓ మనిషి నడుం వాల్చేందుకు మాత్రమే అవి పనికొస్తాయి. అతితక్కువ సథలంలో ఎక్కు

మక్కా నిజాంరుబాత్‌లోనే తెలంగాణ యాత్రికులకు ఉచిత సౌకర్యాలు

మక్కా నిజాంరుబాత్‌లోనే తెలంగాణ యాత్రికులకు ఉచిత సౌకర్యాలు

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈసారి హజ్‌యాత్రకు వెళ్ళే యాత్రికుల్లో వెయ్యి మందికి మక్కాలోని నిజాం రుబాత్‌లో ఉచిత భోజన, వసతి స