హెల్మెట్‌ ధరించి ఉంటే..యువతి బతికి ఉండేది

హెల్మెట్‌ ధరించి ఉంటే..యువతి బతికి ఉండేది

మాదాపూర్‌ : ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఆ కారణంగా బండి నడుపుతున్నవారే హెల్మెట్‌ ధరిస్తారు. కానీ వెనుక కూర్చుకున్న వారు