లోహ్రి ఫెస్టివల్ లో సారా అలీఖాన్..

లోహ్రి ఫెస్టివల్ లో సారా అలీఖాన్..

కేదార్ నాథ్ చిత్రంలో తన అందం, అభినయంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది సైఫ్ అలీఖాన్ కూతురు సారా అలీఖాన్. ఈ హీరోయిన్ లోహ్రి సంబురాలు జరుపుకుంద