కొత్త వంద నోటుపై ట్విట్టర్‌లో పేలుతున్న జోకులు..!

కొత్త వంద నోటుపై ట్విట్టర్‌లో పేలుతున్న జోకులు..!

త్వరలో మార్కెట్లోకి కొత్త వంద రూపాయల నోటు రానుంది. సరికొత్త డిజైన్‌తో తళతళలాడుతున్న ఈ నోటును ఊదారంగులో ముద్రించారు. ఈ నోటు ముందుభా