ఇద్దరు ముత్తూట్ దొంగలను నగరానికి తరలించిన పోలీసులు

ఇద్దరు ముత్తూట్ దొంగలను నగరానికి తరలించిన పోలీసులు

హైదరాబాద్: పటాన్‌చెరు రాంచంద్రపూర్‌లో ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్‌లో దోపిడికి పాల్పడిన ఇద్దరు నిందితులను ఇవాళ పోలీసులు హైదరాబాద్