విరామంలేని మనిషి విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు..

విరామంలేని మనిషి విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు..

చెన్నై: విరామం లేకుండా నిరంతరం పనిచేసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు శాశ్వతంగా విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. కరుణానిధి శవపేటికపై ఈ నినాదాన్ని రాశారు