వాళ్లపై పూలు చల్లడానికి 14 లక్షల ఖర్చు!

వాళ్లపై పూలు చల్లడానికి 14 లక్షల ఖర్చు!

లక్నో: కన్వర్ యాత్ర చేస్తున్న వాళ్లపై పూలు చల్లడానికి ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూ.14 లక్షలు పెట్టి హెలికాప్టర్‌ను అద్దెకు తీసుకుంది

కావరియాల కోపానికి కారు బలి

కావరియాల కోపానికి కారు బలి

గంగాజలాన్ని తెచ్చుకునేందుకు ఏటా హరిద్వార్ వంటి పుణ్యతీర్థాలకు వెళ్లివచ్చేవారిని కావరియాలు అని పిలుస్తారు. వీరు కాషాయం కట్టుకుని గు