పంజాబ్‌లోని ఆ ఊరికి ఇంకా కరెంట్ లేదు!

పంజాబ్‌లోని ఆ ఊరికి ఇంకా కరెంట్ లేదు!

పంజాబ్: దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలోనూ ప్రస్తుతం కరెంట్ వెలుగులు జిమ్ముతున్నదని రీసెంట్‌గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సంగతి తెలిస