మాస్కోలో సినీ నటుడి నిర్బంధం

మాస్కోలో సినీ నటుడి నిర్బంధం

ముంబై: సినీ నటుడు కరన్‌వీర్ బొహ్రాను మాస్కో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్ద అధికారులు నిలిపివేశారు. పాస్‌పోర్టు సంబంధిత కారణాలతో ఎయిర్