నోటాకు 1.33 కోట్ల ఓట్లు

నోటాకు 1.33 కోట్ల ఓట్లు

న్యూఢిల్లీ : భారత ఎన్నికల ప్రక్రియలో నోటాతో విప్లవాత్మక మార్పు వచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు 2013లో భారత ఎన్నికల సంఘం నోటాన