హోటల్ మారియట్ లో 40మంది పేకాటరాయుళ్లు..


హోటల్ మారియట్ లో 40మంది పేకాటరాయుళ్లు..

హైదరాబాద్: ట్యాంక్‌బండ్ వద్ద ఉన్న హోటల్‌ మారియట్‌లో ఇవాళ నార్త్‌జోన్ టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ముంద

సినిమా ఒక ఆల్కెమి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన రానా

సినిమా ఒక ఆల్కెమి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన రానా

హైదరాబాద్: హోటల్ మారియట్‌లో సినిమా ఒక ఆల్కెమి పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది. సినీ విశ్లేషకుడు వెంకట్ సిధారెడ్డి రచించిన సిన