అండ‌ర్స‌న్ ఖాతాలో 500 వికెట్లు

అండ‌ర్స‌న్ ఖాతాలో 500 వికెట్లు

లార్డ్స్: ఇంగ్లండ్ స్పీడ్ బౌల‌ర్‌ జేమ్స్ అండ‌ర్స‌న్ అరుదైన రికార్డును సాధించాడు. టెస్టు క్రికెట్‌లో 500 వికెట్లు తీసిన మొద‌టి ఇం