హెల్మెట్‌పై వినూత్నంగా అవగాహన.. యుముడు, చిత్రగుప్తుడి వేషధారణతో ప్రచారం

హెల్మెట్‌పై వినూత్నంగా అవగాహన.. యుముడు, చిత్రగుప్తుడి వేషధారణతో ప్రచారం

మంచిర్యాల ఆర్టీఏ అధికారుల సరికొత్త ప్లాన్ హెల్మెట్ ధరించిన వారికి పూలు అందజేత ధరించని వారికి ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిక మంచిర్య