ఏడు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్ల నియామకం

ఏడు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్ల నియామకం

న్యూఢిల్లీ: కేంద్రప్రభుత్వం ఏడు రాష్ర్టాలకు కొత్త గవర్నర్లను నియమించింది. కొత్త గవర్నర్ల వివరాలు: *బీహార్ గవర్నర్‌గా లాల్‌జీ టాండ