ప్రభుత్వ కార్లను వ్యక్తిగతానికి వాడొద్దు

ప్రభుత్వ కార్లను వ్యక్తిగతానికి వాడొద్దు

న్యూఢిల్లీ: దుబారా ఖర్చు తగ్గించడంపై ఢిల్లీ ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. ఇందులోభాగంగా ప్రభుత్వం సమకూర్చే వాహనాలను, కార్లను అధికారిక