చలికాలంలో చక్కటి ఆహారం...

చలికాలంలో చక్కటి ఆహారం...

నవంబర్ మాసంలోనే చలి పులి పంజా విసురుతోంది. రెండుమూడు రోజులుగా ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా నమోదవుతుండడంతో జిల్లావాసులు గజగజలాడుతున్నారు. ఉ