అక్ష‌య్ ఖాతాలో మ‌రో గోల్డ్‌

అక్ష‌య్ ఖాతాలో మ‌రో గోల్డ్‌

గోల్డ్‌. ఓ ప‌త‌కం కోసం ఇదే పోరాటం. మ‌న‌ల్ని పాలించిన వాళ్ల‌పై ఇదో ప్ర‌తీకారం. దేశ విభ‌జ‌న‌కు ముందు మ‌నం హాకీలో హీరోలం. కానీ ఆ క్ర