మహాకాలేశ్వరుడికి భస్మ ఆరతి

మహాకాలేశ్వరుడికి భస్మ ఆరతి

ఉజ్జయిని: మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయినిలో ఉన్న మహాకాల ఆలయంలో ఇవాళ విశేష పూజలు నిర్వహించారు. జ్యోతిర్లింగమైన మహాకాలేశ్వరుడికి ఇవాళ భస్మ