జొమాటో సరదా ట్వీట్.. ఇతర బ్రాండ్లకు ప్రమోషనల్ ట్వీట్ అయింది..!

జొమాటో సరదా ట్వీట్.. ఇతర బ్రాండ్లకు ప్రమోషనల్ ట్వీట్ అయింది..!

గయ్స్.. అప్పుడప్పుడు ఇంటి ఆహారం కూడా తినాలి.. అంటూ జొమాటో సరదాగా తన ట్విట్టర్ అకౌంట్‌లో ఓ ట్వీట్‌ను పడేసింది. ఏదో సరదాకి ట్వీటిన ట