గణేశ్ ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై నాయిని సమీక్ష

గణేశ్ ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై నాయిని సమీక్ష

హైదరాబాద్: గణేశ్ ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై హోంమంత్రి నాయిని నర్సింహరెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. సచివాలయంలో మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ స