త్రైమాసిక ఫలితాలు.. ఎస్‌బీఐ నష్టం 7718 కోట్లు

త్రైమాసిక ఫలితాలు.. ఎస్‌బీఐ నష్టం 7718 కోట్లు

ముంబై : 2017-18 ఏడాదికి సంబంధించి నాలుగవ క్వార్టర్‌లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సుమారు 7718 కోట్లు నష్టాన్ని చవిచూసింది. జనవరి న