ఫోరెన్సిక్‌ సర్జన్‌గా అమలాపాల్‌

ఫోరెన్సిక్‌ సర్జన్‌గా అమలాపాల్‌

తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘మైనా’ సుందరి అమలాపాల్ ప్రస్తుతం విభిన్న కథలపై దృష్టిపెట్టింది. కెరీర్ ఆరంభంలో గ్లామర్