సూపర్.. ఇలా చేస్తే ప్రజల్లో కొంతైనా మార్పు వస్తుంది.. వైరల్ వీడియో

సూపర్.. ఇలా చేస్తే ప్రజల్లో కొంతైనా మార్పు వస్తుంది.. వైరల్ వీడియో

ఈరోజుల్లో ప్రజలు ఎదుర్కొనే సమస్యల్లో ప్రధానమైనది ఆహార వృథా. పండించిన ఆహారంలో సగానికి పైగా వృథా అవుతోంది. పండించేవాడికే ఆహారం విలువ

30 మంది దేశాధినేతలకు ఆహార వ్యర్థాలతో లంచ్

30 మంది దేశాధినేతలకు ఆహార వ్యర్థాలతో లంచ్

హైదరాబాద్: ప్రపంచంలో ఆకలిని రూపుమాపాలని, ఆహారాన్ని పారేయడాన్ని నిలిపివేయాలని, ఆహార వ్యర్థాలు వృధా కావడంపై ప్రపంచ దేశాధినేతలు చేస్