త్రీడీలో కనువిందు చేయనున్న పద్మావతి !

త్రీడీలో కనువిందు చేయనున్న పద్మావతి !

న్యూఢిల్లీ: రాణి పద్మినీదేవి అందాలను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారా. ఆమె ఆభరణాలకు అట్రాక్ట్ అయ్యారా. ఇప్పుడు ఆ అద్భుత సోయగాలను త్రీడీలోనూ