రెండో ఫ్లోర్ నుంచి కిందపడ్డ అమ్మాయిని భలే పట్టుకున్నాడు.. వీడియో

రెండో ఫ్లోర్ నుంచి కిందపడ్డ అమ్మాయిని భలే పట్టుకున్నాడు.. వీడియో

అది చైనాలోని చాంగ్‌క్వింగ్ సిటీ. మే 15, 2018. ఓ షాపుకు చెందిన సేల్స్ మాన్ ఫోన్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఫోన్ మాట్లాడుతూనే తన షాపు బయట ఓ