'కొవ్వు'ను కరిగించే 'నూనె'..!

'కొవ్వు'ను కరిగించే 'నూనె'..!

మనలో అనేక మంది ప్రధానంగా మహిళలు 'కొబ్బరినూనె'ను ఎక్కువగా జుట్టుకి రాసుకునేందుకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. కేరళ వంటి కొన్ని దక్షిణాది ర