రోజూ గుప్పెడు డ్రై ఆప్రికాట్స్ తింటే ఎలాంటి లాభాలు క‌లుగుతాయో తెలుసా..?

రోజూ గుప్పెడు డ్రై ఆప్రికాట్స్ తింటే ఎలాంటి లాభాలు క‌లుగుతాయో తెలుసా..?

నారింజ రంగులో ఆకర్షణీయంగా కనిపించే ఆప్రికాట్స్‌లో పోషక పదార్థాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఎండు ద్రాక్షల మాదిరిగానే డ్రై ఆప్రికాట్స్ కూడా